Texas Ranger Nicholas Mallett (Milett, Millett)

November 16, 1859

Ranger Badge